REGIMUL STRĂINILOR ÎN ROMÂNIA

I. Asupra pretinsei încălcări a art. 5 § 1 din Convenţie

În ceea ce priveşte previzibilitatea, Curtea reaminteşte că, desigur, în contextul special al măsurilor ce ţin de siguranţa naţională, cerinţa de previzibilitate nu poate fi aceeaşi ca în alte domenii (Leander împotriva Suediei, 26 martie 1987, § 51, seria A nr. 116, şi Al-Nashif […]