RESTRÂNGEREA DREPTULUI DE FOLOSINŢĂ A PROPRIETĂŢII , DREPTUL LA RESPECTAREA PROPRIETĂŢII

Reclamanţii în cererile de faţă au fost obligaţi, de asemenea, să suporte restrângerea dreptului lor la folosinţa bunurilor ca urmare a legislaţiei defectuoase şi a lacunelor normative existente în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe. […]