ACCES LA O INSTANŢĂ, EPUIZAREA CĂILOR DE ATAC INTERNE, CAUȚIUNE, REVIZUIRE

Curtea nu a exclus niciodată faptul că interesele unei bune administrări a justiţiei ar putea justifica impunerea unei restricţii financiare la accesul unei persoane la o instanţă,dacă se urmăreşte un scop legitim şi dacă există un raport rezonabil de proporţionalitate între mijloacele utilizate şi scopul urmărit. Statul nu a păstrat un echilibru just între interesul său de a percepe cheltuieli de judecată, pe de o parte, şi interesul reclamanţilor de a-şi expune pretenţiile în faţa unei instanţe, pe de altă parte. […]

REVIZUIRE, HOTĂRÂRI JUDECĂTOREŞTI , PLÂNGERI , REZOLUŢII , ORDONANŢE, PROCUROR, DE NETRIMITERE ÎN JUDECATĂ

Spre deosebire de sistemul procedurii nemijlocite a revizuirii, în care cererea se adresează direct instanţei, în sistemul procedurii mijlocite a revizuirii, adoptat în reglementarea din dreptul nostru procesual penal, procurorul efectuează o primă verificare a temeiniciei cererii de revizuire în cadrul unei proceduri prealabile specifice.

[…]