DUBLU GRAD DE JURISDICŢIE, TAXE DE TIMBRU, AUTORITATEA PĂRINTEASCA , EXERCITAREA DREPTURILOR PĂRINTEŞTI, SECHESTRU, NEEPUIZAREA CĂILOR DE ATAC INTERNE

Curtea observă că apelul şi recursul introduse de reclamant împotriva Sentinţei din data de 16 octombrie 2000 au fost respinse din cauza neplăţii taxelor de timbru.

Curtea a avut de analizat în mai multe rânduri cauze ce ridicau probleme similare cu cele ale speţei de faţă şi a constatat încălcarea art. […]