EVAZIUNE FISCALA, CESIONAREA FICTIVĂ DE PĂRŢI SOCIALE, TRANSFER DE OBLIGAŢIILE FISCALE , SEDIUL FICTIV, SUSTRAGEREA DE LA PLATA OBLIGAŢIILOR FISCALE

Fapta inculpatul de a induce şi menţine în eroare pe partea vătămată Ş.I. cu ocazia vânzării unui spaţiu ce aparţinea societăţii pe care o administra, spaţiu ipotecat în favoarea SC B.P. SA, fără a-i preciza acest lucru, cât şi cu ocazia încheierii contractului de vânzare-cumpărare imobil autentificat din 15 martie 2002, producându-i un prejudiciu de 35.000 DOLARI SUA întocmeşte elementele constitutive ale infracţiunii de înşelăciune. […]