DREPTUL LA VIAŢĂ, SISTEM JUDICIAR , RECURS

Curtea Europeana a Drepturilor Omului , prin Decizia din 18 mai 2010 , pronunțată în Cauza Drăganschi împotriva României (Cererea nr. 40.890/04), declară cererea inadmisibilă, având în vedere că reclamanţii nu ar putea reproşa autorităţilor că nu le-au pus la dispoziţie un sistem judiciar adecvat care să permită clarificarea circumstanţelor decesului lui M.D. şi […]

DREPTUL LA VIAŢĂ, SISTEM JUDICIAR , RECURS

Forma anchetei derulate poate varia în funcţie de circumstanţe fără a fi necesară declanşarea urmăririi penale în toate cazurile.Când se pune problema anchetării unei neglijenţe, o cale judiciară civilă sau disciplinară, singură ori paralelă cu o acţiune în faţa instanţelor penale, poate fi suficientă pentru a stabili responsabilităţile în speţă […]