RĂSPUNDEREA PENALĂ A PERSOANEI JURIDICE, MĂSURI PREVENTIVE, SPĂLAREA BANILOR

Măsurile asigurătorii se iau în vederea reparării pagubei sau pentru garantarea executării pedepsei amenzii (art. 163 C. proc. pen). Măsurile preventive se iau pentru asigurarea bunei desfăşurări a procesului penal (art. 4795 C. proc. pen). Existenţa unor măsuri asigurătorii anterioare nu împiedică, având în vedere diferenţele referitoare la scopul prevăzut de lege, luarea unei măsuri preventive. De asemenea, între măsurile asigurătorii şi măsurile preventive există o diferenţă de conţinut, măsurile preventive constând în: a) suspendarea procedurii de dizolvare sau lichidare a persoanei juridice; b) suspendarea fuziunii, a divizării sau a reducerii capitalului social al persoanei juridice; c) interzicerea unor operaţiuni patrimoniale specifice, susceptibile de a antrena diminuarea semnificativă a activului patrimonial sau insolvenţa persoanei juridice; d) interzicerea de a încheia anumite acte juridice, stabilite de organul judiciar; e) interzicerea de a desfăşura activităţi de natura celor în exerciţiu sau cu ocazia cărora a fost comisă infracţiunea. […]

SPĂLAREA BANILOR,ELEMENTE CONSTITUTIVE, LEGE PENALĂ MAI FAVORABILĂ

1. Fapta de a schimba şi de a transfera sume de bani obţinute din săvârşirea complicităţii la infracţiunea de luare de mită, cunoscând că acestea provin din săvârşirea infracţiunii, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de spălare a banilor. 2. Fapta de spălare a banilor proveniţi din săvârşirea infracţiunilor de corupţie se încadrează numai în dispoziţiile art. 23 din Legea nr. 656/2002, prevederile art. 17 lit. e) şi art. 18 alin. (2) din Legea nr. 78/2000 fiind implicit abrogate. Dacă infracţiunea de spălare a banilor proveniţi din săvârşirea infracţiunilor de corupţie a fost săvârşită anterior intrării în vigoare a Legii nr. 656/2002, iar cauza nu a fost judecată definitiv până la data intrării în vigoare a acesteia, se aplică prevederile Legii nr. 656/2002, care constituie legea penală mai favorabilă. […]

EVAZIUNE FISCALA, ACHITARE, ASISTENŢA JURIDICĂ , PREZENTAREA APĂRĂTORULUI , OBLIGATORIE, GRUP INFRACŢIONAL ORGANIZAT, SUSTRAGERE DE LA EFECTUAREA CONTROLUI, SPĂLAREA BANILOR, COMPLICITATE, BANCRUTĂ FRAUDULOASĂ , RESTITUIREA CAUZEI

În esenţă, prima instanţă a apreciat că inculpaţii O.C., H.C., B.S.F., S.Y., B.H.D.A., M.I.K., B.O.C. nu au săvârşit infracţiunea de constituire sau iniţiere a unui grup infracţional organizat şi nici nu au aderat sau sprijinit un astfel de grup.

[…]