Suspendarea condiţionată a executării pedepsei ,Revocarea în cazul săvârşirii unei infracţiuni

Dispoziţiile art. 83 din Codul penal nu aduc atingere prevederilor constituţionale privind egalitatea în faţa legii, deoarece dispoziţia legală criticată nu stabileşte discriminări, ci instituie un tratament juridic egal pentru toate persoanele aflate în aceeaşi situaţie, fără nici o deosebire. Rezultă că nu se poate vorbi de încălcarea egalităţii în faţa legii, câtă vreme condamnatul […]

Suspendarea condiţionată a executării pedepsei

Limitarea legală a aplicării suspendării condiţionate nu încalcă dispoziţiile art. 16 alin. (1) din Constituţie;

Regimul pedepselor constituie o problemă de politică penală, pe care organul legislativ este singurul îndreptăţit să o soluţioneze în funcţie de împrejurările existente la un moment dat în domeniul criminalităţii;

Art. 16 alin. (1) din Constituţie vizează egalitatea în drepturi […]

Suspendarea condiţionată a executării pedepsei

Deşi prin art. 81 alin. (3) din Codul penal legiuitorul a restrâns aplicarea măsurii de individualizare a pedepsei, în sensul că nu poate fi dispusă în cazul persoanelor care au săvârşit cu intenţie infracţiunile menţionate în acest text de lege, aceasta nu contravine însă prevederilor constituţionale ale art. 16 alin. (1) şi ale art. 49. […]