EVAZIUNE FISCALA, EMITEREA ÎN FAVOAREA UNOR SOCIETĂŢI COMERCIALE MAI MULTE FILE DE CEC ŞI B.O. FĂRĂ A AVEA DISPONIBIL NECESAR ÎN CONT , FOLOSIREA CREDITULUI SOCIETĂŢII ÎN INTERES PERSONAL, REŢINERE LA SURSĂ, SUSPENDAREA SUB SUPRAVEGHERE A EXECUTĂRII PEDEPSEI, CIRCUMSTANŢELE ATENUANTE

fapta inculpatului de a nu evidenţia în totalitate veniturile realizate de societate prin neînregistrarea lor în contabilitate (62 facturi) sustrăgând-se astfel de la plata taxelor şi impozitului aferente, în valoare de 76.759 lei conform A.F.P. Buzău, precum şi fapta de a nu reţine şi vărsa la bugetul de stat impozitele şi taxele cu reţinere la sursă (C.A.S.) în valoare de 1258 lei, întrunesc elementele constitutive al infracţiunii prevăzute de art. 6 şi 9 lit. b) din Legea nr. 241/2005 […]