INTERZICEREA TORTURII, TRATAMENTE INUMANE ORI DEGRADANTE, DREPTUL LA LIBERTATE ȘI LA SIGURANȚĂ, DREPTUL LA RESPECTAREA VIEȚII PRIVATE ȘI DE FAMILIE

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a constatat încălcarea art.3 din Convenţie datorită condiţiilor în care reclamantul a fost deţinut în penitenciar. la data faptelor, în dreptul intern nu existau suficiente garanţii pentru a asigura un nivel minim de protecţie cu privire la interceptarea convorbirilor telefonice. […]